O nás

Vila Vilôčka je zariadenie, ktoré si za cieľ stanovilo šťastné deti a ich rodičov. Je to miesto, kde s dôverou zanecháme naše vlastné deti a pre ne chceme len to najlepšie. Deti benefitujú z malého kolektívu 12 detí, ktorý im umožňuje rozvýjať svoje socíálne schopnosti, ale udržuje nižšiu hladinu chorobnosti, ako bežné zariadenia.  Máme pevne stanovené pravidlá, ktoré udržujú poriadok a chod vilky, ale sme dostatočne flexibilní, aby sme vedeli splniť individuálne požiadavky každého dieťaťa. Vychádzame v ústrety špecifikám Vášho dieťaťa, ktoré ho robia jedinečným .Prispôsobujeme jedálniček alergikom, či potrebám špeciálnej diéty. Taktiež po dohode s rodičom sme ústretoví, ak dieťa potrebuje podávať liečivá v prípade neinfekčných chorôb. Po liečbe antibiotikami máme pre deti šetriaci režim, ktorý im pomôže rýchlejšie obnoviť stratenú imunitu. Deti pôsobením pedagogických metód vychovávame k zodpovednosti k sebe a svojim kamarátom, podporujeme súdržnosť, hodnoty priateľstva a snažíme sa budovať ich sebavedomie bez zbytočného budovania egocentrizmu. Sme presvedčení, že deti správne usmerníme pochvalou a nie karhaním. Naším cieľom nie je iba vytvorenie zariadenia do ktorého si rodičia odkladajú svoje ratolesti na nevyhnutnú dobu. Chceme vytvoriť miesto, kde sa deti učia, rozvíjajú, zabávajú a stávajú ucelenými osobnosťami.

Detskí klienti

Vila Vilôčka je zariadenie, predovšetkým určené pre deti , ktoré sú vo fáze, že začínajú chodiť a spoznávať svet. Bežne k nám nastupujú deti od jedného roka a zostávajú až do nástupu do MŠ. Pre ročné dietka máme jedinú podmienku, že musia už byť nastavené na jeden spánok denne, musia s nami absolvovať doobednú hravú výchovu do 11.00. Detičky zvládajú papať lyžičkou za pomoci druhej osoby a dokážu reagovať na svoje meno. Všetko ostané im pomôžeme. Je samozrejmosťou, že detičkám pomáhame s obliekaním, papaním či prebaľovaním. Nerobíme to však automaticky, naše deti sú vedené a motivovane k samostatnosti. Učíme ich obliekať sa, papať samostatne, všetky hygienické návyky a podporujeme schopnosť chodenie na nočník. Netlačíme deti do odplienkovania, pretože táto schopnosť je úzko spätá s psychickým vývojom, ale motivujeme detičky aby nočník používali a tým im chceme uľahčiť prechod do MŠ. Taktiež sú u nás vítané deti, ktoré aj po dosiahnutí tretieho roka života neboli z akéhokoľvek dôvodu zaradené do štátnej MŠ. Roky skúseností s vedením súkromných jaslí nám ukázali, že mladšie deti benefitujú z prostredia so staršími deťmi, rýchlejšie sa učia rozprávať, skôr si osvoja samoobslužné správanie pri obliekaní, osobnej hygiene či stolovaní. Staršie deti pri mladších získavajú pocit sebavedomia staršieho súrodenca, sú citlivejší, dokážu sa deliť a táto situácia im pomáha rozvíjať pocity samostatnosti, tolerantnosti a potrebnosti. Práve takéto prostredie na výchovu považujeme za jedinečné pre správny rozvoj osobnosti v kritickom veku do troch rokov. Dokazujú nám to aj neustále sa vracajúci bývalí žiačikovia.

 

Prostredie

Vila Vilôčka sídli na prízemí polyfunkčnej budovy, ktorá sa nachádza za kultúrnym domom v Ilave na Farskej ulici. Budova bola v roku 2012 prispôsobená podľa zákona č. 355/2007 Z.z pre detského klienta a v roku 2018 rekolaudovaná na zariadenie sociálnych služieb.  Pred budovou je dostatočné miesto na parkovanie a vieme zabezpečiť zabehnutým klientom prevzatie dieťaťa priamo z auta, keď sa rodičia ráno ponáhľajú. Prostredie je špeciálne upravené a zariadené  pre najmenšie detičky. Máme veľkú herňu plnú podnetných a edukatívnych hračiek, spálňu zariadenú drevenými postieľkami, jedálničku so stoličkami pre samostatné deti, vysoké stoličky pre deti ktoré treba kŕmiť a priestory pre hygienu, kde sú samozrejmosťou nočníky, detské toalety, sprcha či prebaľovací pult. Z herne majú deti priamy vstup do átria, kde máme zriadenú vonkajšiu triedu, kde prebieha denná výučba pokiaľ to počasie dovolí. Deti tu spolu s pani učiteľkami pestujú bylinky, jahôdky a prebiehajú tu montessori dielničky. Vonku je k dispozícii deťom aj ďalšie detské ihrisko, ktoré spľňa všetky bezpečnostné kritéria. Všetky tieto priestory sú bezbariérové, deti nemusia zdolávať žiadne nebezpečné schody. Keďže my majitelia bývame nad centrom v byte na prvom a druhom poschodí budovy, dokážeme flexibilne reagovať na skoršie či oneskorené príchody detičiek do centra.

                                                                                                                                                                            Naše zariadenie bolo uvedené do prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a jeho priestory spĺňajú prísne kritéria zákona č. 355/2007 Z.z a je neustále monitorované štátnou zdravotnou kontrolou.

V roku 2018 na základe zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sme sa stali Poskytovateľmi sociálych služieb pre deti do troch rokov. Naše registračné číslo je 311. Poskytovateľ sociálnej služby je OZ Vila Vilôčka, ktorému bolo Ministerstvom vnútra pridelené IČO: 51690411.

 

Adaptačný program

Každé dieťa je jedinečné a jeho schopnosť zostať bez blízkej osoby je limitovaná. Niektoré deti len zamávajú svojim rodičom, iné odchod mamy sprevádzajú srdce trhajúcim plačom. Prekvapujúce je, že deti, ktoré sa javia, že nebudú mať separačnú úzkosť, sa často ukážu ako oveľa citlivejšie ako tie, ktoré ukazujú svoje emócie hlasnejšie. Je preto potrebné, aby každý rodič zvážil možnosť adaptácie na nové prostredie. S každým rodičom môžme vypracovať individuálny plán osamostatňovania. Pre niekoho je ideálne, aby dieťa nechával prvý týždeň každý deň len hodinu a dobu vo Vilke postupne zvyšoval, u iného je lepšie začať dvomi popoludniami v týždni. Adaptačný program je pre budúcich celomesačných klientov zadarmo a ideálne trvá mesiac pred riadnym nástupom do jaslí.