Denný režim

Vila Vilôčka má vypracovaný denný režim,  a týždennú výučbu, ktorú dôsledne dodržuje. Je podľa nás dôležité, aby si deti zvykli na pravidelnosť, ktorá sa stane oporou v ich meniacom sa svete. Na druhej strane sa chceme flexibilne postaviť k potrebám a záľubám detí, ako aj k výkyvom počasia a nepredvídateľným okolnostiam a preto ukážka denného režimu je obrazná a nie smerodajná, hoci režim jedla a relaxu je dodržiavaný. Ako príklad uvedieme konanie zaujímavej akcie v okolí, ktorá je vhodná pre deti alebo obzvlášť zaujímava hra, kvôli ktorej sme ochotní posunúť inú aktivitu o 15 minút. 

6.30- 8.00 príchod do jasličiek, , individuálna hra

8.00- 8.30 ranná hygiena, raňajky

8.30- 9.00 kolektívna hra

9.00- 10.00 výučba, nasledujeme týždenný režim

10.00- 10.15 hygiena, ovocná desiata

10.15- 11.15  pobyt vonku

11.15- 11.30 divadielko, čítaná rozprávka

11.30- 12.00 hygiena, obed

12.00- 14.00 oddych v posieľke, čítané rozprávky

14.00- 15.00 prebúdzanie sa, olovrant

15.00- 16.00 individuálna hra, pobyt vonku

16.00- 16.30  upratovanie jaslí

 

Týždenný program  

Pondelok- Malí muzikanti. Spievame, tancujeme, bubnujeme, rytmické cvičenia, spev s hudobným doprovodom, hráme na hudobných nástrojoch. S deťmi cvičíme logopedické hry, ohýbame jazýček, učíme sa vystupovať pred kolektívom.

Utorok- Malí umelci. Maľujeme, razítkujeme, lepíme, navliekame, modelujeme, používame rôzne netradične pomôcky a techniky, učíme sa správne uchopiť nástroje, všestranný rozvoj jemnej motoriky, výsledný produkt si dieťa odnesie domov.

Streda- English is my friend.  Hodina prebieha v angličtine už od prvej hodiny, pomáhame si spevom, baby einsteinom, bábkami. To by ste sa divili čo naše children po roku ovládajú. 

Štvrtok-  V zdravom tele zdravý duch.  Dychové relaxačné techniky, malí jogínci, techniky zamerané na rozvoj hrubej motoriky, cviky na posilnenie chodidlovej klenby. Lozíme, skáčeme, súťažíme.

Piatok- Naše malé montesorri.  Techniky zamerané na rozvoj zmyslovej sústavy doprevádzané praktickými ukážkami, spolu varíme, prvé rolové hry, spoznávame svet pomocou reálnych ukážok. 

 

Výučba je sezónna, zameraná na aktuálne zmeny ročných období a sviatkov. U detí sa zameriavame na rozvoj všetkých zmyslov s použitím  poznatkov modernej pedagogiky a psychológie so zreteľom na citovú výchovu.