Vitajte vo Vile Vilôčke

Detské jasle Vila Vilôčka sú unikátne zariadenie sociálnych služieb v Ilave pre deti do troch rokov.

Vznikli sme v roku 2012 a koncepčne sme zaplátali dieru, ktorú v tom čase Ilava mala, keďže nebolo možné nikam umiestniť dieťa mladšie ako 3,4 roky. Naša dcéra v tom čase mala 2 roky a bolo nemožné nájsť miesto, ktoré by nám vyhovovalo. Tak sme vytvorili Vilu Vilôčku so striktným počtom 12 detí, keďže nechceme, aby kvantita pohltila kvalitu poskytovanej starostlivosti. Boli sme rodinná firma, ktorá vychádzala v ústrety mladým rodinám. Rozumieme, že potreba nástupu do práce rodičov pred nástupom dieťaťa do škôlky je často nevyhnutná.  Uvedomujeme si fakt, že láskavá výchova v prvých rokoch života je východisková v neskoršom formovaní osobnosti. Naším cieľom je vytvorenie láskavého, skoro rodinného prostredia pre Vaše detičky, kde ich budete môcť s dôverou nechať počas Vašej neprítomnosti. Dôraz kladieme aj na obsah jednotlivých dní tak aby sa dieťa rovnomerne rozvíjalo vo všetkých oblastiach, máme pravidelnú  hravú výučbu angličtiny, spolupracujeme s odborníkmi. Deti sú u nás na prvom mieste a ich potrebám (tak ako každý správny rodič) podriaďujeme celý chod Vilky. Počas existencie sme program upravovali tak, aby čo najlepšie vyhovoval detskému klientovi so zreteľom na najnovšie poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie či zdravotníctva. Vytvorili sme miesto,  ktoré vychovalo desiatky detí, ktoré sa k nám často vracajú a my sme na ne veľmi hrdí. Príďte, pozrite si ako  skupina odborníkov pracuje s hrdosťou a pokorou pre blaho naśích detí.