Cenník

 

Mesačná starostlivosť celodenná : 300   od 1.9.2022 320€ (neplatí pre zmluvy podpísane pred 1.9.2022, tí klienti platia stále 300€ až do skončenia zmluvy)

Poplatok za starostlivosť je naviazaný na pracovný pomer s opatrovateľkou a jej možnosťou podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách opatrovať maximum 5 detkých klientov. Aj v neprítomnosti dieťaťa sme pracovno-právne viazaný s opatrovateľkou a preto poplatok nezohľadňuje  počet vynechaných dní v mesiaci.  Poplatok za starostlivosť je vo výške Príspevku na Starostlivosť, ktorý poberá pracujúca matka z UPSVaR , takže nie je nutné na starostlivosť doplácať z vlastných zdrojov, pokiaľ sa rodičia nerozhodnú byť samoplatcami.

                                                                
Celodenná strava : 3€    od 1.9.2022 3,50 (plošné zvýšenie stravného platí pre všetkých)

Platí sa len za odchodené dni.

 

Adaptačný program – pre deti, ktoré u nás plánujú dlhodobú každodennú starostlivosť ušijeme individuálny adaptačný program. Ideálne je začať mesiac pred nástupom. Dieťa v tomto období neplatí za pobyt ani za stravu.


V cene starostlivosti o dieťa je celodenný pitný režim a hygienické potreby okrem plienok. Dieťa by si malo so sebou priniesť, papučky, veci na prezlečenie, pyžamko a obľúbeného spinkáčika - mojkáčika , aby sa mu dobre spinkalo. V prípade ušpinenia oblečenia, poskytneme deťom adekvátne šatstvo, ktoré rodič následne prinesie do centra v nasledujúce dni. 

Vila Vilôčka poskytuje starostlivosť  cca od 6:30 - 16:30. Otváracie hodiny sú len orientačné a prispôsobujú sa deťom, ktoré sa aktuálne v jasliach nachádzajú.


Počas celého roku berieme prihlášky do  Detských jaslí a obsadzujeme miesta poďla kapacitných kritérii i keď v posledných rokoch sa počas školského roku len veľmi zriedkavo miesto uvoľní. Deti nastupujú k nám zväčša v septembri s adaptáciou v letných mesiacoch. Preto prosíme rodičov, ktorí sa uchádzajú o miesto pre svoje dieťa v našom zariadení, aby s predstihom riešili svoju situáciu a prihlašky na september prinášali do konca mája. Vtedy zistíme koľko sa uvoľní miest a koľko nových detí sme schopní prijať. Prihlášky sa nachádzajú priamo u nás a sú Vám k dispozícii každý deň ráno do 9.30. Deti vyberáme na základe dátumu podania prihlášky.